zdjęcie wjazdu do MGOPS

Informujemy, że w dniu 6 października br. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu dotycząca wjazdu oraz wyjazdu z nowej siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie. Zgodnie z zamontowanym oznakowaniem wjazd odbywać się będzie ulicą Gnieźnieńską (zalecamy skręt w prawo na parking MGOPSu jadąc od strony centrum miasta), natomiast wyjazd z terenu parkingu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej możliwy jest wyłącznie na ulicę Dworcową.

wyjazd

zakaz wjazdu od ul. dworcowej