Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że w dniach dniach 6 – 9 października 2020 roku zostaną przeprowadzone ćwiczenia "RENEGADE/SAREX-20". W związku z powyższym w podanych dniach  nastąpi uruchomienie syren alarmowych na 1 min.

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński

<a href=http://witkowo.pl/images/2019/11/zk-oc.jpg" />