w rocznica wolnych wyborw

4 czerwca 1989 r., odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu.

Wolne wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone zostały 4 i 18 czerwca 1989 roku na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.