W związku z pandemią koronawirusa ograniczone zostały kontakty Sołtysów z mieszkańcami. Zobowiązania podatkowe na rzecz Gminy Witkowo z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego za 2020 rok należy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo - Bank Spółdzielczy w Witkowie

11 8538 0002 0000 0677 2000 0002.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński

Targowisko Miejskie