Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Drukuj

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka – „projekty aktów normatywnych") został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

Najsympatyczniejszy Pupil Gminy Witkowo

Drukuj

Tytuł "Najsympatyczniejszego Pupila w Gminie Witkowo" w 2017 roku otrzymał buldog francuski o imieniu Rico, którego właścicielem jest Pan Tomasz Szymczak.

Najsympatyczniejszy pupil Gminy Witkowo 2017

Koncert Jesienny

Drukuj

Koncert Jesienny

Kolejny alkomat na terenie Gminy Witkowo

Drukuj

IMG 20171022 134140 copyTo już kolejne urządzenie zakupione na potrzeby mieszkańców Gminy Witkowo. Nowy, ogólnodostępny alkomat znajduje się przy wejściu do Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Więcej…

Ogólnodostępny defibrylator w Witkowie

Drukuj

defibrylator1 224 października miało miejsce oddanie do użytku Dwufazowego defibrylatora PRO AED, który został umieszczony w budynku Banku Spółdzielczego w Witkowie.
W założeniu ma on służyć w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu.

Więcej…

OSP Witkowo serdecznie zaprasza na Spotkanie Międzypokoleniowe
z okazji Dnia Seniora

Drukuj

OSP Witkowo serdecznie zaprasza na Spotkanie Międzypokoleniowe z okazji Dnia Seniora

Strona 8 z 164

Jesteś tutaj Strona główna