Trwają prace nad opracowaniem „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”. Z tej okazji 9 i 10 września w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo odbyły się spotkania, których głównym tematem było przeprowadzenie wywiadów na potrzeby sporządzenia diagnozy gminy. Celem wspomnianych wywiadów było poznanie opinii poszczególnych grup/osób w różnych aspektach życia na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz zakreślenie planowanych działań, w obszarach wymagających wsparcia.

Strategia2021

W spotkaniach uczestniczył Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo,  Sylwia Mietlicka – pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, Grzegorz Kamiński – przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” – firmy opracowującej strategię oraz zaproszeni goście – reprezentanci poszczególnych środowisk naszej lokalnej społeczności.