18 września (sobota) w godz. 9:00-12:00 i 19 września (niedziela) w godz. 10:00 -14:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Witkowo ustawiony zostanie mobilny punkt spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w ramach którego będą pomagać pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Biuro

Zapraszamy wszystkich chętnych wraz z dowodami osobistymi i numerami PESEL pozostałych domowników.

Przypominamy, że spisu można dokonać również bezpośrednio na stronie spis.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 279 99 99 do dnia 30 września 2021r..