w strategia 2021

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030” zapraszam zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo do wzięcia udziału w wywiadzie, na potrzeby sporządzenia diagnozy gminy. Celem przeprowadzenia wywiadu jest poznanie opinii poszczególnych grup/osób w różnych aspektach życia na terenie Gminy i Miasta Witkowo oraz propozycji zmian.

Spotkanie dedykowane organizacjom pozarządowym odbędzie się 9 września 2021 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, sala Nr 1 o godzinie 15:00, natomiast spotkanie dla przedsiębiorców planowane jest na 10 września 2021 r. (piątek) o godzinie 11:30 również w siedzibie Urzędu.

Moderatorem spotkania będzie Pan Grzegorz Kamiński – przedstawiciel Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” – firmy opracowującej strategię.

                                                                      

/-/ Marian Gadziński

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo