Dobiegła końca budowa kładki przeznaczonej dla ruchu pieszych przy wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu była firma Ikomont - Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki z Janikowa za kwotę 179.358,60 zł.

Zadanie realizowano od 27 maja br.

Kładka - 2

Inwestycja polegała na budowie konstrukcji stalowej jednoprzęsłowej, kratownicowej z nawierzchnią z desek kompozytowych, zadaniem której jest poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu.

Podstawowe wymiary kładki: rozpiętość wzdłuż osi drogi 5,75 m z wspornikami 2x2,95 m, szerokość całkowita ustroju nośnego 2,20 m.