Rozpoczęły się półkolonie dla dzieci z klas 1-3 z terenu Gminy Witkowo. Półkolonie w Witkowie organizowane są od 20 lat. Ogłoszone wcześniej wymagania konkursowe spełniło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, które przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta Witkowo jest głównym organizatorem wypoczynku. Przez dwa tygodnie blisko 150 dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz koordynacji całego wydarzenia przez v-ce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie Arlety Bekas będzie spędzało aktywnie czas pod hasłem „Sport, Uśmiech, Zabawa”. Przygotowany program półkolonii jest  wypełniony zarówno atrakcjami, jak i programem profilaktycznym, opartym na promocji zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa i profilaktyki oraz uświadamianiu zagrożeń jakie pojawiają się przed młodymi ludźmi w wieku szkolnym.

 

 

Półkolonie w Gminie Witkowo

 Zdjęcie z kolonii

Półkolonie w Gminie Witkowo