Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”.

Projekt obejmuje darmowe szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej Gminy w wieku 60+. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmują łącznie 60 h szkoleniowych. Termin realizacji kursu to lipiec 2021 r.

Projekt przyczyni się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają tablety na własność (przy założeniu 80% obecności).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam do zapisywania się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, telefonicznie pod numerem telefonu 61 4777734.

 

/-/ Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”