Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Witkowo oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

Zaproszenie na nieodpłatne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Termin: 8 września 2020r. (wtorek) godzina 10:00 – 12:00.

Miejsce: Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3 (sala konferencyjna).

Organizator: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie.

Realizator szkolenia: Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji.

Trener: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obowiązkowy. Koszty pokrywa Gmina Witkowo w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.